TALLER COACHING I CREIXIMIENT PERSONAL

Maria Palanca

Avui en dia, cada volta es va a popularitzar més el Coaching, però per molts encara es un gran desconegut, direm que el objetiu principal es bassa en ajudar a les persones a que aconseguixquen les seus emtes satisfactoriament. La nostra especialista Maria, els acompanayarà i guiarà en tot moment, en aquest procés la persona junt a la especialista establixen unes metes u objectius que volem aconseguir, els passes que hem de donar per a  fer-ho, el itinerari a seguir, conseguint així arribar a alcançarlos. Aquest treball és aplicable a tots els aspectes de la vida, be siga amb el ámbit laboral, personal... entra altres.